Bevrijdingsvuurestafette Normandië – Wageningen » Wageningen45

Wageningen45

Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (kort: Wageningen45).

De missie van Wageningen45 is het aanbieden van een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, het vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van vrede, vrijheid en veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Deze missie leidt tot vier pijlers:

Het Herdenken
Herdenken van hen die vielen als slachtoffer en als strijder voor onze Vrijheid. Stilstaan bij het feit dat Vrede en Vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.

Het Vieren
Vieren van de vrijheid geeft ons de inspiratie en het besef, dat wij onze Vrede, en Vrijheid moeten koesteren.

Het Agenderen
Een platform voor Vrede en Vrijheid stimuleert het maatschappelijke en politieke debat en draagt bij aan oplossingsrichtingen voor potentiële conflicten in de wereld. Leren van het verleden en deze lessen door trekken naar het heden en de toekomst.

Het Monument
Hotel de Wereld is hét symbool voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Dit markeert het begin van het naoorlogse Nederland.

Het fundament onder deze pijlers is: Het samenwerken
Wij zoeken verbinding met (inter)nationale organisaties en instituties uit politiek, defensie, wetenschap en maatschappij om invulling te geven aan bovenstaande missie en visie.

w45-kl